הודעה מדוברות המועצה בעניין חזרת מערכת החינוך במועצה נכון ל- 14.5.2020

קורונה (14/05/2020 16:25)

הורים יקרים,
ברגעים אלו הסתיים דיון בהשתתפות מנכ"ל משרדי הבריאות והחינוך, יו"ר השלטון המקומי ונציגים נוספים על מנת לגבש המלצות לפתיחה מחודשת של מערכת החינוך. 
על פי ההמלצות –מערכת החינוך תוכל להיפתח באופן מלא, למעט אזורים בארץ שמהווים מוקדי תחלואה. 
ההחלטה עדיין טעונה אישור סופי של ראש הממשלה, שצפוי להכריע בנושא במהלך סוף השבוע.
ברור לנו כי אתם נמצאים בחוסר וודאות, בתקופה שהיא ממילא לא פשוטה ומורכבת.
נבקשכם להיאזר בעוד קצת סבלנות עד אשר יתבהרו הדברים.
בכל מקרה, ביום ראשון מערכות החינוך בעמק ייפתחו על פי המתווה הנוכחי, שפעל עד כה.
אנו ממתינים לקבלת ההנחיות החדשות וביום ראשון נגבש את מתווה החזרה של מערכות החינוך במועצה.

נעדכן ככל שיהיו בידנו פרטים נוספים.

שלכם,
דוברות המועצה