ממשיכים בחזרה מדורגת ואחראית לשגרה חדשה נכון ל- 5.5.2020

קורונה (27/07/2020 09:43)

עפ"י הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, הממשלה אישרה שורת הקלות נוספות בתקנות לשעת חירום אשר יאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות בצל הקורונה. התקנות מבטלות את מגבלת היציאה מהבית מלבד אל המקומות והפעילויות שנאסרו בתקנות.

מצ"ב עיקרי השלבים לחזרה לשיגרה

מסמכים מצורפים להודעה זו: