שינוי בימי קבלת קהל

דואר- דיני עדיני דוורית (11/09/2020 12:50)

החל מהשבוע הקרוב ישתנו ימי קבלת קהל בדואר ויהיו ב' ו ה'.

 

יום ב' 17:00 - 19:00

יום ה' 18:00 - 20:0

 

                                          דיני עדיני